Q1 kvartalsrapport 2020-05-07

Idag, då coronaviruset härjar i världen, vill jag inleda med information om PharmaLundensis nya projekt för att utveckla ett läkemedel mot det allvarligaste symptomet av detta virus, nämligen grav lungsvikt. Viruset orsakar en så kraftig inflammationen i luftvägarna att bronkiolerna (de små luftvägarna) svullnar upp. Detta hindrar luften från att komma ner till alveolerna (lungblåsorna) där gasutbytet normalt sker, vilket kan leda till kvävningsdöd. Vårt projekt syftar till att ta fram ett effektivt läkemedel som motverkar denna inflammation och därmed håller luftvägarna öppna så att patienterna kan andas obehindrat. Ett sådant läkemedel skulle möjliggöra för patienterna att stanna kvar hemma och låta kroppen övervinna viruset utan att riskera att avlida av lungsvikt. Då skulle coronaviruset, och många andra viruspandemier i framtiden, övergå till att bli rätt banala sjukdomar, ungefär som vanliga förkylningar, och det skulle inte finnas något behov av att stänga ner samhället. Behandlingen skulle på liknande sätt kunna användas av patienter som får andningsbesvär av den vanliga säsongsinfluensan. Ett effektivt läkemedel skulle få en stor marknad och införskaffas till sjukhus och beredskapslager över hela världen.

PharmaLundensis huvudprojekt är vår nya, effektiva behandling mot KOL och kronisk bronkit samt kroniskt trötthetssyndrom. Förberedelser pågår för viktiga djurförsök med vår lovande kvicksilverbindande testsubstans. Försöken kommer att ge en klar indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i framtida kliniska studier. Jag tror att det finns goda möjligheter att vi får fram ett jättebra läkemedel!

Beträffande EcoFilter-projektet så fokuserar vi för närvarande på att sälja licenser för vår teknologi EWR-101 för att eliminera flytande kemiskt avfall (koncentrat) vid evaporatorrening. Vi har identifierat ett 50-tal företag som tillverkar och säljer evaporatorer i världen. Jag bedömer att vi kommer att sälja en licens för ca 1 miljon kronor/år per företag. Förhoppningsvis skall ett antal, eller rent av de flesta, tillverkare vilja ha en licens. Dessa intäkter skulle i så fall kunna finansiera PharmaLundensis hela läkemedelsprogram i framtiden.

Börserna har den senaste tiden svajat betänkligt, och det är svårt att veta om aktiekurser kommer att gå upp eller ner. Konvertibler, som vi emitterar denna gång, anses allmänt ha en lägre risk än aktier, eftersom investerare tjänar pengar både vid upp och nedgång1. Om aktiekursen stiger ökar konvertibelns värde i princip som en aktie. Om kursen i stället skulle sjunka får investerare tillbaka hela det investerade beloppet plus ränta2. Jag hoppas att alla aktieägare önskar delta i vår spännande resa för att utveckla nya och bra läkemedel mot flera svåra sjukdomar, och bidrar genom att teckna i bolagets aktuella nyemission!

Avslutningsvis vill jag nämna några ord om bolagets årsstämma i juni. Beroende på Corona-epidemin kommer det kanske inga mindre aktieägare till stämman denna gång, av säkerhetsskäl. Dock svarar jag gärna på frågor som brukligt på våra stämmor. Vi funderar på en lämplig modell för detta och kommer med mer information inom kort.

I övrigt vill jag önska alla våra aktieägare en behaglig sommar!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD