Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Staffan Skogvall

Jag vill inledningsvis tacka alla som tecknade i emissionen före sommaren! Jag är verkligen glad för att vi har tusentals aktieägare som tror på verksamheten och som vill hjälpa till att förverkliga våra planer! Jag är övertygad om att det kommer att betala sig mycket bra i framtiden, både finansiellt och läkemedelsmässigt!

Mitt fokus kommer under hösten att ligga på att etablera kontakter och marknadsföra våra olika projekt (sid 3). Det blir spännande att se vilket av våra tre projekt som först börjar generera intäkter! Min initiala målsättning är att vi så snabbt som möjligt skall bli självfinansierade. Vi har en mycket slimmad organisation och en låg ”burn rate” så det behövs endast mycket små intäkter för att nå dit. Därefter kommer jag sikta på att successivt öka intäkterna där nästa mål är att få ihop tillräckligt mycket kapital för att fullt ut finansiera våra kliniska studier på KOL och kronisk bronkit. Nästa målsättning är att vi skall få in så mycket inkomster att vi kan ge utdelning till aktieägarna. Med tanke på den långa utvecklingstiden som det har varit så tror jag att alla skulle uppskatta att vi når dit. Dessutom misstänker jag att när det börjar komma intäkter i bolaget så kommer vår aktiekurs att rusa. Det skulle säkert alla också uppskatta!

Det finns således mycket spännande saker på gång i bolaget. Jag vill önska alla aktieägare en fortsatt trevlig sommar och en spännande höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD