Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Staffan Skogvall

Verksamheten kommer den närmaste tiden att fokusera på EcoFilter®. Detta är ett unikt system som syftar till att lösa två allvarliga problem i sjukvården; 1) att man släpper ut stora mängder antibiotika i avloppsvattnet vilket trycker fram antibiotikaresistens hos bakterier, samt 2) att bakterierna i sjukhusens avloppssystem kan gå ”baklänges” upp till operations- och vårdavdelningar genom vaskar och toaletter och smitta känsliga patienter. Systemet börjar bli klart, och vi bedömer att det kan börja generera intäkter till PharmaLundensis under 2019. En viktig del av EcoFilter-systemet är vårt nyutvecklade Säkerhetsvattenlås som förhindrar att bakterier från vaskar kan gå baklänges. Min förhoppning är att EcoFilter- systemet kommer att bli standard på sjukhus i Sverige och i många andra länder.

Därefter kommer vi att övergå till vårt egentliga huvudprojekt, att ta fram ett effektivt läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit. Dessa orsakar mycket sjukdom och lidande hos hundratusentals svenskar. Vi avser att inledningsvis ta fram en medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit, eftersom medicintekniska produkter brukar gå snabbare att registrera. Då CE-certifieringen är klar fokuserar vi på att utveckla substansen till ett läkemedel mot KOL. Notera att den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit förväntas hjälpa även mot trånga luftvägar vid KOL, då det ju rör sig om samma substans som i tidigare kliniska studier befunnits förbättra lungfunktionen1 (IodoCarb). Den medicintekniska produkten kommer säljas receptfritt på apotek och kan provas av alla intresserade.

PharmaLundensis nya strategi innebär att i närtid fokusera bolagets resurser på EcoFilter, som ligger närmast marknad, och därefter använda framtida inkomsterna därifrån för att finansiera Bolagets läkemedelsprojekt. Jag ser verkligen fram emot möjligheten att kunna ta fram ett effektivt läkemedel mot en av våra stora folksjukdomar, KOL. Jag har sysslat med lungforskning i 25 år och vet vilken enorm glädje en sådan behandling skulle ge!

Med vänliga hälsningar

VD Staffan Skogvall

Leg Läk, Med Dr