BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019-01-01 till 2019-12-31

Marknadsföringen av EcoFilter systemet och EWR-101 enheten har gått in i en intensiv fas och förhoppningsvis skall vi snart kunna presentera några konkreta resultat. Jag bedömer att det skulle vara mycket intressant för företag som tillverkar och använder evaporatorer att slasken består av en liten mängd fast avfall, snarare än stora mängder flytande kemiskt avfall, som idag. Detta åtgärdar en ”achilleshäl” med evaporatorrening och lyfter metoden till en helt ny nivå. Det skall bli intressant att se hur vi kan kapitalisera på patentet som skyddar vår tekniska lösning (Patent 3). 

Vidare bedriver vi även information gentemot sjukvården kring vårt EcoFilter avloppssystem. Idag släpper Sveriges sjukhus ut ca 10 ton antibiotika varje år i naturen, vilket driver fram antibiotikaresistens hos bakterier. Exempelvis har man i Svartån vid Örebro funnit höga halter multiresistenta bakterier i sjukhusets avloppsvatten samt nedströms om det kommunala reningsverket, men endast mycket låga halter i vattendrag ovanför sjukhuset1. Bakterierna är inte bara resistenta mot gamla antibiotika utan även mot nya – alltså mot de antibiotika som används för att bekämpa multiresistenta bakterier.

Det pratas mycket om att det är viktigt att reducera antibiotikautsläpp från befolkningen till exempel genom att minska antibiotikaförskrivningen vid vanliga infektioner såsom öroninflammation och halsinfektion. Sådana utsläpp är dock inte alls så farliga som sjukhusens utsläpp eftersom de består av enkla ”bonna-penicilliner” medan man på sjukhus använder de modernaste läkemedlen med mycket brett spektrum som speciellt är framtagna för att behandla antibiotikaresistenta bakterier. Om bakterier i stor utsträckning blir resistenta mot den modernaste antibiotikan, kommer det att förstöra mycket av sjukvårdens verksamhet, såsom dialys, brännskadevård och transplantationsvård, vilka kräver fungerande antibiotika. Jag hoppas att politiker och beslutsfattare inom sjukvården inser detta, och implementerar effektiva åtgärder. EcoFilter kan eliminera >99.9 % av sjukvårdens antibiotikautsläpp och bli en långsiktig lösning på detta allvarliga problem.

För att övergå till bolagets läkemedelsprojekt, så har vi påbörjat planeringen inför djurförsök med vår nya testsubstans. Syftet är att påvisa att den binder kvicksilver lika effektivt i levande varelser som i provrör. För att kunna genomföra dessa försök behöver vi först tillverka testsubstans i tillräcklig mängd och renhet. Vidare kommer vi att sätta ihop ett försöksprotokoll som på ett tydligt sätt kan visa behandlingseffekten. Genomförandet av försöken lägger vi sannolikt ut på ett konsultlabb. Detta är mycket viktiga försök, som kommer att ge en klar indikation på hur substansen kan förväntas att fungera i framtida patientstudier. 

Som framgår ovan är det mycket spännande på gång i bolaget för närvarande. Jag tror att det finns goda möjligheter att vi kan uppfylla och även överträffa våra aktieägares förväntningar på lite sikt!   

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD

 1. https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2019/bakterier-resistenta-mot-nya-antibiotika-i-avloppsvattnet-och-i-svartan-i-orebro/