Från Kvartalsrapport Q1, 2021-01-01 till 2021-03-31

Jag vill inledningsvis tacka alla som tecknade i vårens nyemission! Det är tack vare er som PharmaLundensis kan fortsätta utvecklingen av bolagets viktiga läkemedelsprojekt, som kommer att bli till glädje för många sjuka i framtiden!

Efter den framgångsrika företrädesemissionen är vi nu redo för nästa steg, vilket är att bolaget skall bli självfinansierat. När Minievaporatorn är klar behöver vi bara sälja några enheter varje månad för att verksamheten skall gå runt. Säljs det mer än så går vi med vinst. Jag tror att det här kommer att överträffa mångas förväntningar!

När det gäller utvecklingen av Minievaporatorn, har evaporeringstank samt ett antal andra enheter tillverkats i teknisk verkstad. Lämplig vacuumpump och värmepump har identifierats och inköpts, och delarna skall nu monteras och tester inledas. En expert kommer att programmera CPU:n som kontrollerar maskinens funktioner. Arbetet utvecklas således bra och enligt planerna.

Parallellt med Minievaporatorn fortsätter vi arbetet med att registrera vår nya, effektiva kvicksilverbindande substans som en medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit. Det kommer att ta lite längre tid än Minievaporatorn, men jag bedömer att behandlingen har potential att ge stora intäkter till PharmaLundensis på medellång sikt.

Sammanfattningsvis således positiva besked över hela linjen!

Avslutningsvis vill jag önska alla våra aktieägare en behaglig sommar!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD