Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

Staffan Skogvall

Vi arbetar för fullt med att ta fram en ny testsubstans som bibehåller Iodocarbs gynnsamma effekt men som inte släpper ifrån sig speciellt mycket jod. Förbättringen av lungfunktionen är sannolikt dosberoende, och ju mer substans man kan ge desto bättre. En ny substans utan jodfrisättning skulle därför kunna ge en dramatisk förbättring av lungfunktionen utan biverkningar. Försöken pågår och det ser intressant ut.

När vår nya läkemedelskandidat är klar vidtar arbetet med att förbereda nästa kliniska studie. Det kommer att krävas en del pre-kliniska tester, substans skall tillverkas av GMP-labb, ämnet skall packas i dosförpackningar, myndighetstillstånd skall erhållas osv. Vi bedömer att vår substans i framtiden kommer att ges i form av kapslar. Även detta är ett steg framåt jämfört med Iodocarb som helt enkelt rördes ut i ett glas vatten. Det skall sedan bli spännande att utvärdera den kliniska effekten av behandlingen! 

Det pågår för närvarade diskussioner med medelstora internationella läkemedelsbolag som uttryckt intresse för att licensera Iodocarb. Fokus ligger på pre-licens avtal som ger en option till ett bolag på en framtida exklusiv licens på en viss marknad. Jag kan förstå om man är intresserad av att skriva denna typ av avtal i ett tidigt skede, eftersom det är deras enda realistiska möjlighet att kunna licensera våra potentiellt värdefulla substanser. Ju närmare marknadslansering projekten kommer desto större är sannolikheten att en stor läkemedelsdrake går in, eller att PharmaLundensis väljer att själv behålla marknaden. Optionen betalas i form av en årlig licensavgift. Intäkter som PharmaLundensis får på detta sätt kan bli väsentliga bidrag till att finansiera kommande kliniska studier.

Realistiska tester av EcoFilter systemet har genomförts, och utföll väl rent mekaniskt. Vi håller på att utvärdera vilken reningsgrad som erhölls för borttagning av antibiotikarester. Förhoppningsvis blir det lika bra som i tidigare försök, det vill säga närmare 100 % rening. Kontakter med sjukvården för att sälja in systemet har inletts. 

Sammanfattningsvis ser det mycket bra ut för PharmaLundensis, och jag är övertygad att våra projekt närmar sig positiva genombrott!

Med vänliga hälsningar

VD Staffan Skogvall

Leg Läk, Med Dr