Minievaporator

Rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (indunstare) är en ytterst effektiv metod för att ta hand om miljöskadliga föroreningar. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra och lönar sig därför inte att installera på mindre företag. Vår nya Minievaporator renar avfallsvatten lika effektivt som traditionella maskiner, men har en mycket lägre initial investeringskostnad. Enheten har potential att dramatiskt reducera den årliga kostnaden för hantering av miljöfarligt avfall med upp till 75 %. Försäljningsstart hösten 2021.

Kontakt: info@pharmalundensis.se

Användningsområde
Det finns många företag i landet, till exempel inom biotech, läkemedel, målerier, åkerier osv, som producerar miljöfarligt avfall, och de är skyldiga enligt lag att ta hand om detta på ett säkert sätt. Ofta rör det sig om relativt begränsade mängder farliga ämnen som är utspädda i stora volymer avfallsvatten. Man kan då använda en evaporator (indunstare) för att ta bort vattnet och ”renframställa” gifterna, som därefter kan skickas till förbränning. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra och kostar vanligen flera miljoner, varför det inte lönar sig att installera sådana på ett litet företag med ca 100-1000 liter avfallsvatten per dygn. I stället betalar företagen hundratusentals kronor varje år för att få hämtat det flytande avfallsvattnet. En liten och billig evaporator skulle kunna ge stora besparingar.

Minievaporator
PharmaLundensis utvecklar en ”Minievaporator” som kan användas för att rena avloppsvatten från miljöfarliga substanser. Apparaten baseras på PharmaLundensis patenterade ”noll-koncentrat teknologi” och har även en värmepump som återanvänder värmen i ångan för den fortsatta förångningen. Enheten bedöms få en kapacitet på ca 10 liter/tim dvs ca 250 liter/dygn. Flera maskiner kan arbeta parallellt om behovet är större. Energiförbrukning ca 2.2 kW med trefasström. Apparaten kan reducera mängden avfallsvatten med upp till 99 %, beroende på typen av föroreningar. Minievaporatorn kommer att CE-certifierias. Apparaten bedöms reducera årliga kostnader för hantering av miljöfarligt avfallsvatten med upp till 75 %. Försäljning inleds hösten 2021.