Minievaporator

Rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (indunstare) är en ytterst effektiv metod för att ta hand om flytande miljöfarligt avfall. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra (flera miljoner) och lönar sig därför inte att installera på mindre företag. Vår nya Minievaporator renar avfallsvatten lika effektivt som traditionella maskiner, men till en  mycket lägre kostnad. Enheten har potential att dramatiskt reducera den årliga kostnaden för hantering av miljöfarligt avfall med upp till 75 %. Minievaporatorn testas för närvarande och bedöms vara färdig för kommersialisering mot slutet av 2021.

Kontakt: info@pharmalundensis.se

Användningsområde
Det finns många företag i landet, till exempel inom t ex biotech, läkemedel, målerier, åkerier osv, som producerar miljöfarligt avfall och de är skyldiga enligt lag att ta hand om detta på ett säkert sätt. Ofta rör det sig om relativt begränsade mängder farliga ämnen som är utspädda i stora volymer avfallsvatten. Man kan då använda en evaporator (indunstare) för att ta bort vattnet och ”renframställa” gifterna, som därefter skickas till förbränning. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra och kostar vanligen flera miljoner, varför det inte lönar sig att installera sådana på ett litet företag med ca 100-1000 liter avfallsvatten per dygn. I stället betalar företagen hundratusentals kronor varje år för att få hämtat avfallet, vilket nästan helt består av vatten. Om företagen i stället kunde använda en liten och billig evaporator skulle det ge stora besparingar. För att dra nytta av detta marknadsbehov har PharmaLundensis beslutat att utveckla en ”Minievaporator” som kan användas i ovanstående situation. Apparaten baseras på PharmaLundensis patenterade ”noll-koncentrat teknologi” och har även en värmepump som återanvänder värmen i ångan för den fortsatta förångningen.

Minievaporator
Vi har tagit fram och framgångsrikt testat vår Minievaporator, en värmepump kommer att adderas för att minska energiförbrukningen och därefter skall apparaten CE-certifieras. Enheten bedöms få en kapacitet på ca 150 liter/dygn. Flera maskiner kan arbeta parallellt om behovet är större. Energiförbrukning ca 1 kW med trefasström. Apparaten kan reducera mängden avfallsvatten med upp till 99 %, beroende på typ och mängd av föroreningar. Apparaten bedöms bli färdig mot slutet av 2021. Apparaten har rönt intresse, och det har redan hört av sig företag som skulle vara intresserade av att prova den. Inledningsvis kommer vi att tillverka ett par maskiner. Därefter sätter vi upp en monteringsanläggning med kapacitet att tillverka ca 5-10 enheter i månaden. Detta kan sedan ökas ytterligare efter hand som beställningar inkommer.

Uthyrning
Styrelsen anser att det finns flera betydande fördelar att hyra ut PharmaLundensis patenterade noll-koncentrat teknologi, snarare än att sälja maskiner:
* En uthyrning av Minevaporatorerna underlättar service. Om en maskin går sönder skickar vi en utbytesmaskin och företaget skickar tillbaka den trasiga maskinen. Efter reparation kan den lagade maskinen skickas ut till annan kund. Om maskinen i stället är såld måste den skickas tillbaka till ägarföretaget och utbytesmaskinen skickas tillbaka till oss. Blir således dubbla utbyten för en såld maskin, men bara ett utbyte för en uthyrd maskin.
* Underlättar uppgraderingar av maskinen. När en maskinen kommer in till vår verkstad kan vi lägga in de senaste uppgraderingarna och förbättringarna och skicka tillbaka maskinen. Det kommer säkert att bli sucessiva förbättringar av minievaporatorn efter hand som det inkommer erfarenheter av användning av maskinen.
* PharmaLundensis får bättre kontroll över teknologin och maskinerna om vi hyr ut dem snarare än säljer dem.
* PharmaLundensis erhåller regelbundna intäkter under maskinens hela livslängd med uthyrning.
* En uthyrning bygger upp ett värde i PharmaLundensis, eftersom bolaget då äger samtliga maskiner.

Värdeskapande
Vi bedömer att det finns en stor marknad för denna maskin, och att den kan generera bra intäkter. Styrelsen bedömer att uthyrning av ett 20-tal maskiner kan täcka PharmaLundensis nuvarande kapitalbehov. Uthyrning av ytterligare ett 10-tal maskiner skulle även kunna täcka betydande delar av kostnaderna för bolagets läkemedelsprojekt. Intäkterna kan även ge möjlighet att utbetala en del av överskottet som aktieutdelningar.

Vidare bedömer styrelsen att företag som hyr en Minieaporator för att hantera deras flytande, miljöfarliga avfall kommer att spara flera hundra tusen kronor per år i reducerade reningskostnader, även när Minievaporatorns hyresavgifter avräknats.