Projekt

00000000014PharmaLundensis utvecklar nya, effektiva behandlingar mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit baserat på en ny verkningsmekanism.

Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter®, som är ett system för att eliminera alla läkemedelsutsläpp från patienter på sjukhus.