Ägarstruktur

 Största ägare i PharmaLundensis 30 december 2019

(enligt Euroclears offentliga aktiebok och förvaltarförteckning)

Ägare Aktier
2019-12-31
Ägarandel (%)
av 23 712 937 aktier

SkåneÖrnen AB*

8 184 889

34,5

Staffan Skogvall

2 494 393

10.5

Försäkringsaktiebolaget Avanza

368 830

1.6

Vict Th Engwalls stiftelse

328 546

1,4

Nordnet Pensionsförsäkring AB

277 370

1.2

Arne Skogvall

220 000

1.0

Bodén, Staffan Engelbert

200 000

0.8

Andersson, Stig Gunnar

139 930

0.6

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

137 101

0.6

Christer Cederberg

111 212

0.5

Berger, Gunvald

103 266

0.4

Totalt ca 3400 aktieägare  

30 december 2019 fanns det totalt 23 712 973 aktier, vilket inte inkluderade aktier tecknade i nyemission december 2019. Efter emissionen registrerats 2020-02-13 finns det 24 659 026 utestående aktier.