Ägarstruktur

 Största ägare i PharmaLundensis 28 december 2018

(enligt Euroclears offentliga aktiebok och förvaltarförteckning)

Ägare Aktier
2018-12-28
Ägarandel (%)
av 21 274 621 aktier
SkåneÖrnen AB 8 159 189 38.3
Staffan Skogvall 2 450 306 11.5
Försäkringsaktiebolaget Avanza 366 460 1.7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 281 860 1.3
Vict Th Engwalls stiftelse 240 939 1.1
Arne Skogvall 220 000 1.0
Staffan Engelbert Bodén 163 100 0.8
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 131 911 0.6
Håkan Landin 86 646 0.4
Gunvald Berger 86 058 0.4
Christer Cederberg 85 767 0.4
Totalt ca 3400 aktieägare