Ägarstruktur

 Största ägare i PharmaLundensis 31 december 2017

Ägare Antal aktier
Ägarandel (%)
SkåneÖrnen AB 8 159 189 40,2
Staffan Skogvall 2 581 068 12,7
Avanza Pension 393 195 1,94
Nordnet Pension 274 225 1,35
Arne Skogvall 220 000 1,08
Vict Th Engwalls stiftelse 210 822 1.04
Handelsbanken Liv Försäkring AB 119 057 0,59
Staffan Engelbert Bodén 92 000 0.45
Christer Cederberg 85 767 0,42
Håkan Landin 84 646 0,42
Kay Pollak 41 950 0,21
Totalt ca 3400 aktieägare Totalt 20 280 344 aktier