Ägarstruktur

 Största ägare i PharmaLundensis 30 december 2020

(Euroclears offentliga aktiebok och förvaltarförteckning)

Ägare Aktier
2020-12-31
Ägarandel (%)
av 24 661 227 aktier

SkåneÖrnen AB*

8 184 889

33,2

Staffan Skogvall

2 522 096

10.2

Vict Th Engwalls stiftelse

377 827

1,5

Försäkringsaktiebolaget Avanza

328 762

1.3

Nordnet Pensionsförsäkring AB

301 934

1.2

Martin Falkqvist

270 500

1.1

Arne Skogvall

220 000

0.9

Bodén, Staffan Engelbert

202 300

0.8

Torsten Ingemar Jonsson

200 000

0.8

Andersson, Stig Gunnar

139 930

0.6

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

133 187

0.5

Totalt ca 3400 aktieägare  

Efter emissionen i mars 2021 finns det 27 743 880 aktier i bolaget.
* Ägs av styrelseordförande Arne Skogvall.