Projekt

00000000014PharmaLundensis utvecklar nya behandlingar mot tre viktiga lungsjukdomar:
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL (IodoCarb comp).
* Kronisk bronkit (Medicintekniska produkten ”Bronkitstopp”)
* Influensa-orsakad lungsvikt.

Vidare utvecklar Bolaget EcoFilter®, vilket är ett system som eliminerar alla läkemedelsutsläpp från patienter på sjukhus.