Styrelse & VD

 

Staffan Skogvall – VD, styrelseledamot och grundare
Födelseår 1963. Legitimerad Läkare 1993. Disputerade i Lungfysiologi 1999 på Lunds Universitet med avhandlingen ”Regulation of spontaneous tone in guinea pig trachea”. Grundade Respiratorius AB 1999, och arbetade där som VD och forskningschef i närmare sju år. Grundade PharmaLundensis AB 2007, och har sedan dess fungerat som VD och forskningschef. Styrelseledamot sedan 2007.

Jonas Erjefält – styrelseledamot
Födelseår 1966. Professor i Medicinsk Inflammationsforskning, Chef för Enheten för Luftvägsinflammation vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, 20 års erfarenhet av forskning kring inflammatoriska luftvägssjukdomar som rinit/astma och KOL. Grundade Medetect AB 2008 som bedriver konsultverksamhet och Scientific Support. Ledamot i PharmaLundensis styrelse sedan 2010.

Ingela Skogvall-Svensson – styrelseledamot
Födelseår 1966. Legitimerad läkare 1997. Överläkare vid Lunds Universitetssjukhus, Specialist i Patologi och Invärtesmedicin. Styrelseledamot i PharmaLundensis sedan 2015.