Styrelse & VD

Arne Skogvall – Ordförande
Födelseår 1932, adjunkt på Klippans Gymnasieskola under sin yrkesverksamma tid. Därefter har Arne Skogvall arbetat deltid med uthyrning och skötsel inom kommersiella fastigheter. Arne Skogvall är ensam ägare av SkåneÖrnen AB som är största aktieägare i PharmaLundensis. Arne Skogvall äger direkt, och indirekt, 8 404 889 aktier i PharmaLundensis.

Bo Wennergren – styrelseledamot
Födelseår 1951, teknologie doktor i teknisk kemi. Bo Wennergren arbetade under många år på AB FIA Prototypverkstaden, vilket bolag utvecklat EcoFilter på PharmaLundensis uppdrag. Bo Wennergren är styrelseordförande i AB FIA Odarslövs mölla och AB FIA Prototypverkstaden samt styrelseledamot i B & M Wennergren AB och Wennergren Royalties AB. Bo Wennergren äger 4 000 aktier i PharmaLundensis.

Björn Sivik – styrelseledamot
Födelseår 1947, docent och civilingenjör i kemiteknik. Björn Sivik är styrelseordförande i BJARGA Aktiebolag, som bedriver verksamhet inom området Överkritisk Koldioxidextraktion. Därutöver är Björn Sivik innehavare av enskild firma med beteckningen SINOVO. Björn Sivik äger inga aktier i PharmaLundensis.

Ingela Skogvall-Svensson – styrelseledamot
Födelseår 1966, legitimerad läkare 1997. Överläkare vid Lunds Universitetssjukhus, Specialist i Patologi och Invärtesmedicin. Styrelseledamot i PharmaLundensis sedan 2015.

Staffan Skogvall – VD, styrelseledamot och grundare
Födelseår 1963, legitimerad läkare 1993. Disputerade i Lungfysiologi 1999 på Lunds Universitet med avhandlingen ”Regulation of spontaneous tone in guinea pig trachea”. Grundade Respiratorius AB 1999, och arbetade där som VD och forskningschef i närmare sju år. Grundade PharmaLundensis AB 2007, och har sedan dess fungerat som VD och forskningschef. Styrelseledamot sedan 2007.