Nyheter

Beslutar om företrädesemission av konvertibler samt tidigarelägger Q1 rapport

24 april 2020 Läs hela nyheten

Information avseende teckning av teckningsoptioner serie 2017/2020

2 april 2020 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie 2017/2020

25 februari 2020 Läs hela nyheten

Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

12 februari 2020 Läs hela nyheten