News

Publicering av Studieprotokoll till KOL-studie!

18 december 2014 Read full story

Läkemedelsverket har nu godkänt ny KOL-studie!

17 december 2014 Read full story

Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30

20 november 2014 Read full story

Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie

5 november 2014 Read full story

Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie

23 oktober 2014 Read full story

Förlängning av teckningstiden i nyemissionen

6 oktober 2014 Read full story

Investeraravdrag kan användas vid pågående nyemission

18 september 2014 Read full story

EcoFilter® PharmaLundensis nu registrerat varumärke i EU

7 september 2014 Read full story

Nyemission för utveckling av EcoFilter och KOL-studie

17 augusti 2014 Read full story

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

14 augusti 2014 Read full story

Utvärdering av EcoFilters antibiotika eliminerande funktion

1 juli 2014 Read full story

Positivt patentbesked för ”modifierat” jodkol!

5 juni 2014 Read full story

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB

21 maj 2014 Read full story

PharmaLundensis KOL-artikel nu accepterad för publicering!

3 mars 2014 Read full story

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013-01-01 till 2013-12-31

20 februari 2014 Read full story

PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans

13 januari 2014 Read full story