News

Kvartalsrapport 2012-01-01 – 2012-09-30

15 november 2012 Read full story

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

17 oktober 2012 Read full story

Läkemedelsverket har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

27 september 2012 Read full story

Positivt patentbesked om trötthetssyndrom!

26 september 2012 Read full story

Nyemission kraftigt övertecknad – Extra nyemission planeras!

25 september 2012 Read full story

Halvårsrapport 2012-01-01 – 2012-06-30

16 augusti 2012 Read full story

KOL-patent godkänt i Eurasien (bl.a Ryssland)!

8 augusti 2012 Read full story

Ansökningar om tillstånd för CFS klinisk studie nu inlämnade!

25 juli 2012 Read full story

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB!

11 maj 2012 Read full story

PharmaLundensis AB:s nyemission på 3 mkr blev övertecknad!

25 april 2012 Read full story

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom!

30 mars 2012 Read full story

PharmaLundensis har nyligen flyttat in i ’Medicon Village’ !

7 mars 2012 Read full story

Bokslutskommuniké 2011-01-01 – 2011-12-31

23 februari 2012 Read full story

´Proof of concept´ klinisk studie på 40 KOL-patienter har nu påbörjats!

8 februari 2012 Read full story

Sista dag för handel med BTA den 13 januari!

11 januari 2012 Read full story