Kvartalsrapport 3 den 16 November 2017

Staffan SkogvallSom framgår av dagens kvartalsrapport genomför PharmaLundensis för närvarande en vidareutveckling och modernisering av jodkolet. Om utvecklingen blir framgångsrik kan det nya jodkolet ”Iodocarb Novum” ha flera avgörande fördelar:

* Snabbare och enklare registrering som ett KOL-läkemedel.
* Snabbare och enklare registrering som en behandling mot kronisk bronkit.
* Ännu större förbättring av lungfunktionen vid KOL.
* Ännu större förbättring på hosta och slemproduktion vid kronisk bronkit.
* Ännu större marknad för KOL-behandlingen.

Om sköldkörtelbiverkningarna försvinner kan det vara möjligt att använda Iodocarb för att FÖREBYGGA utveckling av KOL hos friska personer som har ökad risk att utveckla KOL till exempel pga luftföroreningar. Då är marknaden för KOL-läkemedlet inte bara de 11.7 % som idag har KOL, utan då är marknaden i princip ALLA människor som bor i områden med dålig luft!

Med anledning av dessa stora fördelar avvaktar vi med fortsatt patientrekrytering i den kliniska KOL-studien. Blir utvecklingsarbetet framgångsrikt kommer vi att i stället att starta nya kliniska studier med Iodocarb Novum. Vi avvaktar även med ”Bronkitstopp” då även det projektet kan få fördelar av den nya tillverkningsprocessen.

Det är således stora saker på gång i bolaget!

Jag hoppas att snart kunna återkomma med mer information.

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD