Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Staffan Skogvall

Som jag berättade i senaste årsredovisningen bedömer jag att bolagets nya strategi, där vi först och främst fokuserar på de projekt som ligger närmast marknaden, ökar chansen att få fram en effektiv behandling mot KOL. När vi får regelbundna intäkter från EcoFilter och bronkitbehandlingen kommer vi att sätta full fart med KOL-projektet. Det är även viktigt att hålla i minnet att de kliniska studier som vi gör på kronisk bronkit kommer att vara av nytta för utvecklingen av KOL-behandlingen, då det ju rör sig som samma substans (IodoCarb novum). En intressant tanke är att om vi registrerar IodoCarb novum som en behandling mot kronisk bronkit så kan en förbättring av lungfunktionen bli en extra bonus till de bronkitpatienter som även har trånga luftrör, vilket säkert ökar deras intresse för behandlingen ytterligare!

Vi inleder nu skarpa tester med EcoFilter för att fånga eventuella ”barnsjukdomar” i systemet samt för att kunna bevisa att systemet fungerar praktiskt och reningsmässigt. När det är klart har systemet uppnått en viktig milstolpe och är färdigt för lansering. Jag kommer även att arbeta med sjukvårdskontakter för att sondera var det initialt passar att sätta ut systemet. Även möjliga företagspartners kommer att övervägas.

Vi genomför även förberedelser för en klinisk studie på kronisk bronkit. Det kommer dock att krävas mer finansiering innan den kan påbörjas.

Det skall även bli intressant att se om vi hittar en bra större partner för KOL-projektet. Med tanke på hur svårt det varit för storföretagen att ta fram nya, effektiva KOL-behandlingar skulle jag inte bli förvånad om man är intresserad av vårt projekt. Återstår att se hur mycket man är villig att lägga upp i detta skede!  

Avslutningsvis vill jag önska alla aktieägare en fortsatt trevlig sommar och en spännande höst för PharmaLundensis!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD