Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Staffan Skogvall

Jag hoppas att alla våra aktieägare haft en bra sommar, trots att sommarvädret inte varit det bästa!

Här på PharmaLundensis rullar verksamheten på bra. Det kanske mest intressanta är att vi håller på att utveckla ett nytt jodkol som har potential att mångdubbla den positiva effekten på luftvägarna. Om detta blir framgångsrikt tror jag att vi kommer att ha en fantastisk behandling till alla KOL-sjuka! En annan intressant nyhet är att vi har inlett ett nytt projekt för att behandla influensa-orsakad lungsvikt. Denna sjukdom har en helt annan bakgrund än KOL varför Iodocarb inte förväntas fungera i detta fall. Jag har dock en idé om hur man skall kunna behandla detta livshotande tillstånd på ett effektivt sätt. Lämpligen tar vi denna behandling till marknaden i samarbete med någon annan, större aktör.

Det nya EcoFilter-systemet utvecklas väl och vi planerar att testa det på sjukhus under hösten. Min uppfattning är att detta är ett perfekt system för att eliminera utsläpp av läkemedel från sjukvården, och att man så småningom kommer att bli tvungna att installera det på alla sjukhus i landet (och även i andra länder).

Regulatoriskt arbete för att CE-certifiera ”Bronkitstopp” pågår och ansökan till ”Notified Body” kommer snart att lämnas in. Jag vill även nämna att vi på senare tid erhållit en hel del förfrågningar om när ”Bonkitstopp” kommer att släppas, vilket tyder på ett betydande intresse för produkten från allmänheten.

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD