Nyheter

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl. 14.00, i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till tjänstgörande vakt för passerkort.
Pressmeddelande: Kallelse årsstämma 2018
Fullmaktsformulär: Fullmaktsformulär årsstämma 2018