Rapporter

Nedan presenteras tidpunkter för publicering av PharmaLundensis kommande finansiella rapporter. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.pharmalundensis.se och www.aktietorget.se).

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31

Kommande finansiella rapporter:
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-15

Årsredovisningar:

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

Kvartalsrapporter:

2017
Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-03-30
Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30
Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

2016
Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31
Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30
Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30
Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

2015
Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31
Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30
Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30
Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

2014
Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31
Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30
Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30
Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

2013
Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31
Halvårsrapport 2013-01-01 till 2012-06-30
Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30
Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

2012
Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31
Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30
Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30
Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

2011
Kvartalsrapport, 2011-01-01 till 2011-03-31
Halvårsrapport, 2011-01-01 till 2011-06-30
Delårsrapport, 2011-01-01 till 2011-09-30
Bokslutskommuniké, 2011-01-01 till 2011-12-31

2010
Halvårsrapport, 2010-01-01 till 2010-06-30
Delårsrapport, 2010-01-01 till 2010-09-30
Bokslutskommunikè, 2010-01-01 till 2010-12-31