Rapporter

Nedan presenteras tidpunkter för publicering av PharmaLundensis kommande finansiella rapporter. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.pharmalundensis.se och www.aktietorget.se).

Innevarande räkenskapsperiod: 2017-01-01 – 2017-12-31

Kommande finansiella rapporter:

Kvartalsrapport 1 2017:            2017-05-18
Halvårsrapport 2017:                2017-08-17
Kvartalsrapport 3 2017:            2017-11-16
Bokslutskommuniké 2017:      2018-02-15

Årsredovisningar:

Årsredovisning 2015 (pdf 880KB)
Årsredovisning 2014 (pdf 600KB)
Årsredovisning 2013 (pdf 2,9MB)
Årsredovisning 2012 (pdf 5,3MB)
Årsredovisning 2011 (pdf, 2,3MB)
Årsredovisning 2010 (pdf, 440kb)
Årsredovisning 2009 (pdf, 186kB)
Årsredovisning 2008 (pdf, 232kB)
Årsredovisning 2007 (pdf, 186kB)

Kvartalsrapporter:

2016

Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30

Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

2015

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

2014

Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

2013

Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31

Halvårsrapport 2013-01-01 till 2012-06-30

Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

2012

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31

Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

2011

Kvartalsrapport, 2011-01-01 till 2011-03-31

Halvårsrapport, 2011-01-01 till 2011-06-30

Delårsrapport, 2011-01-01 till 2011-09-30

Bokslutskommuniké, 2011-01-01 till 2011-12-31

2010

Halvårsrapport, 2010-01-01 till 2010-06-30

Delårsrapport, 2010-01-01 till 2010-09-30

Bokslutskommunikè, 2010-01-01 till 2010-12-31