Ägarstruktur

Ägarförhållanden per den 31 december 2016

Person Position i PharmaLundensis Aktier per 161231 Ägar-
andel (%)
Aktier per
151231
Ägar-
andel (%)
Optioner
SkåneÖrnen AB* 8 150 106 43,4 8 108 907 43,1 0
Staffan Skogvall VD och styrelseledamot 2 562 412 13,6  2 540 590 13,5 0
Linus Sjödahl via Sjödahl Konsult Styrelseordförande 1100 0,0 1100 0,0 100 000**
Jonas Erjefält Styrelseledamot 0 0 0 0 100 000***
Ingela Skogvall-Svensson Styrelseledamot 0 0 0 0 100 000***

* Ägs av släkten Skogvall. Staffan Skogvall är firmatecknare och styrelseledamot men ej ägare.
** Avser optioner som ställts ut privat av VD Staffan Skogvall och medför därmed ingen utspädning för övriga aktieägare.
*** Avser optioner som Bolaget utfärdade efter beslut på årsstämman 150617. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juli 2018 till och med 31 juli 2018 och kan maximalt leda till ca 1,1 procent utspädning.

I övrigt hade ca 3000 mindre aktieägare ett innehav på totalt 8 082 800 aktier.