Ägarstruktur

Ägarförhållanden per den 29 december 2017

Person Position
Aktier per 171229 Ägar-
andel (%)
Aktier per 161231  Ägar-
andel (%)
Optioner
SkåneÖrnen AB* 8 159 189 40,2 8 150 106 43,4 0
Staffan Skogvall VD och
styrelse-ledamot
2 581 068 12,7 2 562 412 13,6 0
Linus Sjödahl via Sjödahl Konsult Ordförande 1 184 0,0 1 100 0,0 100 000**
Jonas Erjefält Styrelse-ledamot 0 0 0 0 100 000***
Ingela Skogvall-Svensson Styrelse-ledamot 0 0 0 0 100 000***
>3000 aktieägare 9 538 903 47,0 8 082 800 43,0

* Ägs av släkten Skogvall. Staffan Skogvall är firmatecknare och styrelseledamot men ej ägare.
**Avser optioner som ställts ut privat av VD Staffan Skogvall och medför därmed ingen utspädning för övriga aktieägare.
*** Avser optioner som Bolaget utfärdade efter beslut på årsstämman 150617. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juli 2018 till och med 31 juli 2018 och kan maximalt leda till ca 1,1 procent utspädning.

Totalt antal aktier i bolaget: 20 280 344 st.