Kronisk bronkit

Bakgrund
Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta, slem
i bröstet och harklingar. Många känner sig besvärade när de ideligen måste harkla sig. Bronkit kan förebåda den allvarligare sjukdomen KOL. Kronisk bronkit är vanligt och förekommer hos hundratusentals människor i Sverige ofta tillsammans med KOL. Det finns idag ingen effektiv behandling. Rökstopp kan möjligen lindra besvären.

Nytt och effektivare jodkol
PharmaLundensis har utvecklat en variant av jodkol som
passar för behandling av kronisk bronkit. Detta jodkol beskrivs i patentansökan WO2014084763 som gått in i nationell fas i EU, Kina, Japan och Sydkorea. Patentet blev nyligen godkänt i Japan. Av speciellt intresse är att denna ansökan avslöjar att impregnering med 1,6 % jodsalt ger en lika effektiv kvicksilverbindning som impregnering med 8 % elementärt jod. Detta innebär att jodsalt är minst 5 gånger effektivare än elementärt jod.

Försäljning i Webshop av nytt jodkol mot kronisk bronkit
PharmaLundensis avser att inleda försäljning av den
nya, effektivare typen av jodkol som en Medicinteknisk produkt för behandling av kronisk bronkit. Grundläggande för att kunna säljas som en Medicinteknisk produkt är att jodkol inte har huvudsaklig farmakologisk, metabol eller endokrinologisk verkan. Jodkol bedöms i stället ha som funktion att binda kvicksilver i tarmen, varför registrering som Medicinteknisk produkt (CE-certifiering) är möjlig. Substansen planeras initialt att säljas i egen Webshop. Det kan även bli aktuellt med försäljning genom en eller flera apotekskedjor. Plan finns även för försäljning i andra europeiska länder samt Japan. Denna produkt kan snabbt komma ut på marknaden eftersom det inte är nödvändigt att visa på konklusiv effekt genom stora kliniska studier för Medicintekniska produkter. Patienterna kan själva testa och bedöma om de upplever positiv verkan. Namnet för den Medicintekniska produkten planeras bli ”Bronkitstopp!”. Patienter skall ta en kapsel dagligen. Regulatoriskt arbete för att CE-certifiera Bronkitstopp! pågår. CE-certifiering för en Medicinteknisk produkt gäller i hela EU.

Patent
Nationella patentansökningar har lämnats in i Europa, Kina, Japan och Sydkorea.
Patent har nyligen beviljats i Japan.

Se också inlägg på ”PharmaLundensis Officiella Forum” för mer info.