Forskning

00000000014Grunden för PharmaLundensis KOL-projekt lades redan under Dr Staffan Skogvalls (VD och forskningschef) doktorandtid under åren 1993-1999. Han utvecklade under denna tid en djup och ny förståelse för den grundläggande regleringen av luftvägarnas diameter. I publikationer från denna tid beskrev han att en tidigare ganska försummad celltyp (NEE-celler), som endast utgör två till tre procent av slemhinnecellerna, i själva verket står för den kraftfullaste regleringen av bronkdiametern. Denna forskning kom sedan att bli grunden för en ny hypotes, som kan förklara orsaken till den svåra lungsjukdomen KOL, och hur den kan behandlas.

PharmaLundensis grundades av Dr Staffan Skogvall 2007. Sedan dess har bolaget utvecklat IodoCarb till en läkemedelskandidat mot KOL, genomfört en framgångsrik KOL-studie samt utvecklat flera andra projekt.