Affärsmodell

Business People Silhouette Working Agreement Teamwork Hand Shake

Finansieringen av PharmaLundensis projekt har hittills tillgodosetts genom riskkapital.

I framtiden finns det flera möjliga finansieringsvägar:

  • På kort sikt (6-12 månader) bedöms intäkter från EcoFilter® kunna finansiera delar av PharmaLundensis kliniska projekt.
  • Vid framgång i nästa kliniska KOL-studie kan IodoCarb-projektet generera stora intäkter exempelvis i form av samarbetsavtal och licensavtal; tidsperspektiv 1-2 år.
  • På längre sikt (5-10 år) har IodoCarb potential att bli en ”blockbuster”, dvs ett läkemedel som har en försäljning på mer än 1 miljard dollar per år globalt.