Bolaget

00000000013

PharmaLundensis utvecklar nya behandlingar mot tre viktiga lungsjukdomar:
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL (IodoCarb).
* Kronisk bronkit (Medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp”).
* Influensa-orsakad lungsvikt.
Bolaget utvecklar även EcoFilter®, vilket är ett system som eliminerar alla läkemedelsutsläpp från patienter på sjukhus.