Bolaget

00000000013PharmaLundensis är ett Biotech bolag på Medicon Village i Lund.

Bolaget utveckla en ny, effektiv behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL.

Bolaget erbjuder även EcoFilter, som är en apparat som eliminerar utsläpp av antibiotika från patienter på sjukhus.