Jodkol - PharmaLundensis AB

Respirare Vita Est!*

Till forumet Nyhetsbrev

Nyheter

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

2015-08-21

Information om nyemission

2015-08-19

Fler positiva resultat i klinisk KOL-studie

2015-06-26

Framgångsrik testning av kommersiellt EcoFilter®

2015-06-15

Årsredovisning 2014

2015-05-25

Webbshop

Jodkol

Joderat aktivt kol

Cigarettrök innehåller ett stort antal ämnen som har en negativ inverkan på människokroppen. Ett av dessa ämnen är kvicksilver. Om en individ har fått i sig detta giftiga ämne, exempelvis via rökning, strävar kroppen efter att snarast utsöndra det. Kvicksilvret i kroppen lagras i olika organ, dels i ytliga depåer exempelvis i blodet, och dels i djupare depåer exempelvis i lungorna. När kroppen utsöndrar kvicksilver sker detta från de ytliga depåerna, det vill säga blodet. När kvicksilverhalten sjunkit i blodet diffunderar kvicksilver från andra delar av kroppen dit, varvid även detta kan utsöndras. Kvicksilvret transporteras till gallblåsan tillsammans med galla (som bildas i levern) och utsöndras därefter till tunntarmen. Problemet här är att kvicksilvret normalt nästan helt återabsorberas av tunntarmen efter kort tid och återförs till blodet. Det skadliga ämnet lämnar därför inte kroppen, utan stannar kvar. För att åtgärda dessa  utsöndringsproblem skulle det behövas ett ämne som binder kvicksilvret när det kommit ut i tunntarmen. Detta skulle förhindra återabsorptionen, och istället dra ut kvicksilvret i avföringen. Genom denna metod skulle det vara möjligt att "laka ut" kvicksilver ut kroppen.

Joderat aktivt kol är ett klassiskt kvicksilverbindande ämne som idag används industriellt för att rena rökgaser från kvicksilver i industriella processer. Undersökningar utförda av PharmaLundensis har dock visat att ämnet även på ett effektivt sätt kan binda kvicksilver i vätskor, såsom tarmvätska. Bolaget har tagit fram en medicinsk variant, som går under arbetsnamnet GMP-Jodkol. Bolaget avser under den närmaste tiden genomföra en klinisk studie för att påvisa om man kan förbättra lungfunktionen hos måttligt KOL-sjuka med ämnet.

Bolagets förhoppningar är att GMP-jodkolet skall kunna positivt påverka samtliga KOL-symptom (så som bland annat hosta, slemproduktion och bronksammandragning). PharmaLundensis avser även att testa om GMP-jodkol kan ha postiva effekter på vissa andra tillstånd.

En stor fördel med PharmaLundensis substans GMP-jodkol är att den innehåller gamla, välbeprövade ämnen (jod och kol), som inte bör uppvisa några allvarliga toxiska egenskaper i de kliniska studierna. Detta är annars ett stort riskmoment vid framtagande av nya läkemedel. En ny, tidigare oprövad molekyl kan alltid ge oväntade och besvärliga biverkningar. Att GMP-jodkol idag i stort sett är färdigutvecklat medför också att utvecklingskostnaderna för framtagandet av det färdiga läkemedlet bedöms bli låga i förhållande till vad kostnaderna för ett läkemedel normalt kan uppgå till.

GMP-Jodkol

PharmaLundensis har tagit fram en substans som utifrån flera aspekter kan förväntas fungera bättre som läkemedel än det industriella jodkolet. Denna medicinska variant av jodkol har arbetsnamnet GMP-Jodkol men har av Bolaget döpts till IodoCarb®. Substansens namn är deskriptivt och beskriver dess beståndsdelar iodine (jod) och carbon (kol). Namnet är varumärkesskyddat i EU. PharmaLundensis har vidare patentsökt användningen av joderat aktivt kol för behandling av KOL och astma.

Kvicksilverbinding med jodkol

I de tester som utförts av Bolaget har det tydligt framgått att jodkol på ett mycket effektivt sätt binder kvicksilver. Om 0.1 g jodkol (vilket endast motsvarar ungefär en knivsudd) placeras i en liter vatten med salter motsvarande de som finns i kroppen, och därefter en hög dos kvicksilversalt tillsätts (100 ggr mer än vad som kan förväntas finnas i kroppen) så binder jodkol cirka 99 procent av kvicksilvret på en timme. Med hänsyn till  jodkolets starka kvicksilverbinding, kan man förvänta sig att även kvicksilver som kroppen utsöndrar i gallan kommer att bindas och utsöndras i avföringen. Jodkol kan på så sätt minska kroppens kvicksilverdepåer.Hemsida från Internetavdelningen | Cookies