Nyheter

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

10 maj 2019 Läs hela nyheten

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 17 maj 2019

2 maj 2019 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

11 april 2019 Läs hela nyheten

EcoFilter ger fullständig rening av antibiotika i avloppsvatten

5 april 2019 Läs hela nyheten