Nyheter

Publicering av Studieprotokoll till KOL-studie!

Som meddelades igår har Läkemedelsverket godkänt att PharmaLundensis får genomföra nästa kliniska studie på 80 patienter med svår – medelsvår KOL. En klinisk studie kontrolleras av Studieprotokollet, som är ett mycket omfattande dokument där all informationen skall finnas.

PharmaLundensis avser att söka en eller flera partners för den fortsatta medicinska utvecklingen av KOL-projektet. De externa bolagen kommer att vilja gå igenom Studieprotokollet, eftersom det säger så mycket om projektet. Om vi bara lämnar ut protokollet till vissa aktörer, finns det risk för att regeln om lika information för alla kan skadas. PharmaLundensis har därför beslutat att offentliggöra hela Studieprotokollet.

VD Dr Staffan Skogvall kommenterar: Det känns rätt att alla aktieägare kan få ta del av det viktigaste dokumentet som styr hela den kommande KOL-studien. Även om Studieprotokollet kan vara svårläst då det är skrivet på ”medicinspråk” kan det i alla fall visa vilken stark medicinsk bakgrund som detta projekt vilar på, och vilket enormt arbete som krävs för att myndigheterna skall godkänna en klinisk studie.

Study Protocol kan laddas ner här!

Avslutningsvis vill jag önska alla aktieägare en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 78

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Läkemedelsverket har nu godkänt ny KOL-studie!

17 december 2014 Läs hela nyheten

Ansökan till Läkemedelsverket inlämnad för ny KOL-studie

5 november 2014 Läs hela nyheten

Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie

23 oktober 2014 Läs hela nyheten

Investeraravdrag kan användas vid pågående nyemission

18 september 2014 Läs hela nyheten

EcoFilter® PharmaLundensis nu registrerat varumärke i EU

7 september 2014 Läs hela nyheten

Nyemission för utveckling av EcoFilter och KOL-studie

17 augusti 2014 Läs hela nyheten

Utvärdering av EcoFilters antibiotika eliminerande funktion

1 juli 2014 Läs hela nyheten

PharmaLundensis KOL-artikel nu accepterad för publicering!

3 mars 2014 Läs hela nyheten

PharmaLundensis KOL-behandling bättre än GSK:s nya substans

13 januari 2014 Läs hela nyheten