Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 19 december 2012, hölls extra bolagsstämma i PharmaLundensis AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode

Vid den extra bolagsstämman beslutades att utse Civ Ek Linus Sjödahl till ny styrelseledamot samt att Linus Sjödahl ska erhålla ett styrelsearvode om 50 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.

Vid konstituerande styrelsemöte efter den extra bolagsstämman utsågs Linus Sjödahl till styrelseordförande.

PDF-fil finns här!

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

17 oktober 2012 Läs hela nyheten

Läkemedelsverket har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

27 september 2012 Läs hela nyheten

Nyemission kraftigt övertecknad – Extra nyemission planeras!

25 september 2012 Läs hela nyheten

Ansökningar om tillstånd för CFS klinisk studie nu inlämnade!

25 juli 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis AB:s nyemission på 3 mkr blev övertecknad!

25 april 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom!

30 mars 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis har nyligen flyttat in i ‘Medicon Village’ !

7 mars 2012 Läs hela nyheten

´Proof of concept´ klinisk studie på 40 KOL-patienter har nu påbörjats!

8 februari 2012 Läs hela nyheten