Nyheter

Positiv granskningsrapport från Europeiska Patentverket!

PharmaLundensis AB (publ) har nu fått den europeiska granskningsrapporten och preliminära bedömningen från EPO avseende bolagets huvudpatent ”Användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och Astma”.

Granskningsrapporten bekräftar att det inte finns något som hotar nyhet och uppfinningshöjd, och vårt svenska patentombud anser därför att det förefaller troligt att patent kan beviljas!

Läs mer här!

Positiv granskningsrapport från Europeiska Patentverket!

9 december 2011 Läs hela nyheten

Positiva besked för bolagets patentansökningar!

18 november 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis har genomfört en nyemission om ca 2,6 mkr!

3 november 2011 Läs hela nyheten

Idag inleds företrädesemission för att finansiera höstens kliniska KOL-studie!

5 oktober 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis gör nyemission för att finansiera höstens kliniska studie!

22 september 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis gör företrädesemission i oktober

7 september 2011 Läs hela nyheten

VD beskriver det gångna året och Bolagets framtida planer!

21 juli 2011 Läs hela nyheten

Information om klinisk studie och kapitalisering av bolaget!

1 juli 2011 Läs hela nyheten

Läkemedelsverket har godkänt PharmaLundensis kliniska studie!

30 juni 2011 Läs hela nyheten

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt PharmaLundensis kliniska studie!

14 juni 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis bedömning av nya KOL-substansen NVA237

21 april 2011 Läs hela nyheten

Kallelse till årsstämma i PharmaLundensis AB (publ)

1 april 2011 Läs hela nyheten

PharmaLundensis testsubstans IodoCarb är nu färdig!

1 april 2011 Läs hela nyheten