VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar utsläpp av antibiotika och multi-resistenta baktierier från sjukhusens avlopp.
* CE-certifierad medicinteknisk produkt ”Bronkitstopp” mot kronisk bronkit.
* Behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt.

PharmaLundensis aktie handlas på Aktietorget.

Godkänd Svensk Varumärkesregistrering (171122)
Patent- och registreringsverket har meddelat att man godkänt ”Bronkitstopp PharmaLundensis” som varumärke. Varumärket gäller för Grupp 5 (Farmaceutiska preparat) och Grupp 10 (Medicinska apparater och Instrument). Varumärkesregistreringen gäller i upp till 10 år. Registreringsnummer: 542356.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis olika projekt fortsätter att utvecklas väl, och nu har namnet för den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit godkänts. Som beskrevs i nyligen publicerade kvartalsrapport (171116) väntar vi in resultatet av pågående justering av tillverkningen av jodkol innan vi lämnar in registreringsansökan för Bronkitstopp.

Ny kvartalsrapport publicerad (171116)
PharmaLundensis har idag presenterat rapporten för det tredje kvartalet:
Kvartalsrapport Q3 2017

Insynshandel (171013)
VD Staffan Skogvall har de senaste dagarna köpt 4 221 PharmaLundensis aktier. Sammantaget har han förvärvat 22 511 PharmaLundensis aktier under 2017.

Patent för behandling av kronisk bronkit beviljas i Europa (170920)
Europeiska patentverket EPO har meddelat att man godkänner PharmaLundensis patentansökan ”Activated carbon comprising an adsorbed iodide salt in a method for treating chronic bronchitis, WO2014084763″. Patentet gäller till 2032 med möjlighet till ytterligare 5 års förlängning.

Patent för detta projekt är sedan tidigare godkänt i Japan och behandlas för närvarande i Kina och Sydkorea.

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis patentportfölj utvecklar sig mycket väl. Nyligen beviljades det första nationella patentet för KOL-läkemedlet Iodocarb comp och nu är det patentet som skyddar behandlingen mot kronisk bronkit som blir godkänt på bolagets huvudmarknad i Europa. Det glädjer mig att patentmyndigheterna förstår och godkänner våra innovativa produkter!

Licensering (170915)
PharmaLundensis deltog under veckan i Nordic Life Science Days 2017. I deras Partnering-event träffade vi ett flertal läkemedelsbolag från Japan, Sydkorea och Indien som begärt information om PharmaLundensis KOL-projekt. Samtliga bolag uttryckte intresse för projektet efter mötena och önskade mer information som de kan använda i sina interna diskussioner.

Mötena överensstämmer väl med PharmaLundensis strategi att licensera ut Iodocarb på ett antal marknader, medan vi själva behåller försäljningsrättigheterna på kärnmarknaderna. Samtliga bolag som vi träffade var ”medium-sized” med ca 500-2000 anställda inom deras läkemedelsdivision. Alla har erfarenhet av att registrera läkemedel på sina respektive marknader. Detta är viktigt då man kan förvänta att ett KOL-läkemedel som utvecklas i Europa behöver kompletteras med någon klinisk studie på asiatiska patienter. Vi avser att licensera ut Iodocarb exklusivt till ett lokalt läkemedelsbolag på varje marknad.

Utveckling av nytt, effektivare jodkol
Bolaget håller på att utveckla ett nytt jodkol som har potential att mångdubbla den positiva effekten på luftvägarna. Om detta blir framgångsrikt kan det bli en fantastisk behandling till alla KOL-sjuka!
Se även Halvårsrapport Q2 2017

Insynshandel: VD Staffan Skogvall köpte 5,000 PharmaLundensis aktier for SEK 4,45 2017-07-14.

Värdering av olika projekts ekonomiska potential
PharmaLundensis läkemedelsprojekt kommer att testas och optimeras i Fas 2 kliniska studier, och därefter utlicenseras till större partner eller utvecklas ända fram till färdigt läkemedel i egen regi. EcoFilter-systemet utvecklas tillsammans med sjukvården, som kommer att erbjudas långtidsabonnemang på reningstjänsten när den är klar. Centralt för denna strategi är en stark patentportfölj som skyddar Bolagets projekt.

Det finns möjligheter till stora intäkter i bolagets samtliga projekt:

  • IodoCarb comp: Det finns ca 400 miljoner patienter med KOL i världen. Redan om endast 1 % använder IodoCarb comp med en årskostnad på 5 000 kronor genererar detta en försäljning på 20 miljarder kronor/år. Med en förväntad vinstmarginal på 50 % blir det en vinst till PharmaLundensis på 10 miljarder kronor/år.
  • EcoFilter®: Antal vårdplatser på sjukhus i Sverige: ca 25 000, årlig kostnad för EcoFilter-rening: ca 5-10 miljoner kronor/1000 vårdplatser, vinstmarginal: 10 %. Således blir svenska sjukvårdens kostnad för EcoFilter-rening ca 125-250 miljoner kronor i hela landet och vinsten för PharmaLundensis ca 12,5-25 miljoner kronor/år. Övriga nordiska länder kan tillsammans generera lika stor vinst för PharmaLundensis medan stora länder på kontinenten kan bidra med mångfalt större belopp.
  • CE-certifierad Medicinteknisk produkt: Finns ca 2 miljoner personer med kronisk bronkit i de nordiska länderna. Om 5 % tar en kur Bronkitstopp per år för en kostnad på ca 800 SEK med en vinstmarginal på 25 % genererar det årlig vinst för Bolaget på ca 20 MSEK. Den medicintekniska produkten kan säljas i hela Europa, och ge en vinst på 100-300 MSEK/år. Bolaget har även sökt patentskydd i bl a Kina och Japan.
  • Influensa-orsakad lungsvikt: Utlicenseras efter patentering, up-front  betalning till PharmaLundensis 100 MSEK + 5 % royalty. Försäljning i beredskapssyfte av 100 miljoner doser/år á 1000 kr och 5 % royalty ger PharmaLundensis 5 miljarder/år.

Ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt utvecklas – Information om nytt projekt hos PharmaLundensis AB.

Varje vinter drabbas världen av influensaepidemier. Ofta är symptomen ganska lindriga, men ibland blir de mycket allvarliga. Spanska sjukan orsakade 50-100 miljoner dödsfall 1918-1919 och även Asiaten (57-58) samt HongKonginfluensan (68-70) resulterade i miljoner döda1. I våra dagar spreds svininfluensan 2009 och orsakade en hel del dödsfall trots modern vård. Influensavirus kan orsaka så kraftig inflammation i luftvägarna att de kollapsar, vilket inte kan åtgärdas med dagens läkemedel. Enda möjligheten är då att placera patienten i ”konstgjord lunga”2. Detta är en ytterst komplicerad teknik och det finns bara ett tiotal vårdplatser i hela Sverige. En stor influensaepidemi av en virusstam som kraftigt försämrar lungfunktionen skulle vara en mardröm och betraktas av många experter som ett av de största hoten mot mänsklighetens framtid.

PharmaLundensis driver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att motverka lungsvikt orsakad av influensasjukdom. Projektet drivs ”in-house” och bedöms pågå under det kommande året. Under denna tid kommer vi att genomföra labbförsök för att utreda om farmakologisk modifiering av en specifik mekanism kan effektivt behandla denna lungsjukdom. Efter patentering avser vi att utlicensera detta koncept till större företag. Styrelsen bedömer att ett framgångsrikt läkemedel kommer att införskaffas och lagras av beredskapsorganisationer över hela världen som skydd mot framtida farliga influensaepidemier. Läkemedlet kan även användas av patienter som fått lungsymptom från den vanliga säsongsinfluensan.

VD Dr Staffan Skogvall: Detta är ett spännande och intressant projekt med stor potential. För att kunna ta fram ett läkemedel mot denna svåra lungsjukdom behöver man ha stor kunskap kring lungans fysiologi och patologi och angripa rätt mekanism. Jag bedömer att vi har denna kompetens i bolaget.
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa
2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrakorporeal_membranoxygenering

EcoFilter Patent i Sverige beviljat
Det första EcoFilter patentet i Sverige har nu beviljats. Det avser en metod för att reducera slaskproduktion vid evaporeringsprocesser. Patentet är giltigt till 2 November 2035.
EcoFilter patent Sverige

Årsredovisning
PharmaLundensis Årsredovisning för 2016 i PDF-format kan laddas ner här: ÅR 2016

Japanskt patent för KI-kol
PharmaLundensis har nu erhållit Patent i Japan för KI-impregnerat jodkol för behandling av kronisk bronkit: Japanskt KI-patent