VÄLKOMMEN TILL PHARMALUNDENSIS AB!

Blood Sample

PharmaLundensis AB (publ) utvecklar följande projekt:
* Ett nytt effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL.
* EcoFilter® som hindrar antibiotikautsläpp från patienter på sjukhus.
* Bronkitstopp! CE-certifieras och säljs som en Medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit i egen Webshop.

PharmaLundensis aktie handlas på Aktietorget.

Alla aktieägare kommer att få Memorandum och Anmälningssedel med posten omkring den 21-22 februari.
Ladda ner här: Memorandum och Anmälningssedel
Beställ Memorandum och Anmälningssedel i tryckt  format som skickas med posten: order@pharmalundensis.se

Bolaget genomför företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
PharmaLundensis styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 494 642 units. Varje unit består av 3 aktier och en teckningsoption. Teckningstid för units blir 20 februari – 10 mars. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 8,9 MSEK från aktieemissionen före emissionskostnader.

Läs mer här: Press 170203

Handlingar: Bolagsordning, Emissionsbeslut, Styrelsens redogörelse, Revisors intyg, Årsredovisning 2015.